Aladdin 2 The Return Of Jafar อะลาดิน ตอนจาร์ฟาร์ล้างแค้น ภาค 2 1994

Aladdin 2 The Return Of Jafar (1994) อะลาดิน ตอนจาร์ฟาร์ล้างแค้น ภาค 2
5.9

ชื่ออังกฤษ : Aladdin 2 The Return Of Jafar (1994)
ชื่อไทย : อะลาดิน ตอนจาร์ฟาร์ล้างแค้น ภาค 2 
ประเภท :   Animation, Adventure, Family

ในตอนจบของอะลาดิน จาฟาร์ถูกขังอยู่ในตะเกียงวิเศษ แต่เวลานี้จาฟาร์ถูกปลดปล่อย เป็นอิสระโดยฝีมือของกลุ่มโจรที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อะลาดินและเพื่อนๆ ของเขาจึงต้องต่อสู้กับจาฟาร์อีกครั้ง เพื่อปกป้องอาณาจักรของสุลต่าน ภาคที่ 2 ของอะลาดิน ที่เปี่ยมด้วยความสนุกและการผจญภัยยิ่งขึ้น

แจ้งหนังเสีย