Beyond the Mask หน้ากากแห่งแค้น 2015

Beyond the Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น
5.1

ชื่ออังกฤษ : Beyond the Mask (2015)
ชื่อไทย : หน้ากากแห่งแค้น
ประเภท : Action, Drama

ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ

แจ้งหนังเสีย
AD1
AD2
AD3
แทงบอลออนไลน์
AD2
AD3
AD1
AD2