Oh My Ghost 6 (2018) หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ

N/A

ชื่อไทย: หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ
ชื่ออังกฤษ: Oh My Ghost 6 (2018)
ประเภทหนัง:  Comedy

เรื่องราวของพวง Chew Tau ที่ติดอยู่ในบ้านที่เกิดการฆาตกรรม “หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ” ชิวจะต้องพบกับฆาตกรที่ฆ่าทุกคนในบ้าน การเริ่มต้นของการรวบรวมทั้งหมดเริ่มต้นในไตรมาสที่ Tew Taek ไม่ต้อง Hoew Taeok จะเน้นเรื่องการบรรยายตัวละครหลักของเรื่อง 3 Che ซึ่งจะกระตุ้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขา ความสนุกสนานจะติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการค้นคว้าประเด็นต่าง ๆ “Oh My Ghost 6” รวมถึงการทำลายล้างภูตผีปีศาจ

แจ้งหนังเสีย