The Front Runner (2018)

The Front Runner (2018)
6.4

ชื่ออังกฤษ: The Front Runner (2018)
ประเภทหนัง: Biography, Drama, History

แคมเปญประธานาธิบดีวุฒิสมาชิกอเมริกันแกรี่ฮาร์ทในปี 2531 นั้นตกรางเมื่อเขาตกอยู่ในความรักอันอื้อฉาว

ถูกใจ 0