The Front Runner (2018)

The Front Runner (2018)
6.4

ชื่ออังกฤษ: The Front Runner (2018)
ประเภทหนัง: Biography, Drama, History

แคมเปญประธานาธิบดีวุฒิสมาชิกอเมริกันแกรี่ฮาร์ทในปี 2531 นั้นตกรางเมื่อเขาตกอยู่ในความรักอันอื้อฉาว

แจ้งหนังเสีย
AD1
AD2
AD3
แทงบอลออนไลน์
AD2
AD3
AD1
AD2